ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΝΕΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Διαγωνισμοί  2013 - 2014
Θαλής          2013 Λύσεις
Ευκλείδης    2014 Λύσεις
Αρχιμήδης    2014 Λύσεις
Μικρός Ευκλείδης  2014 Λύσεις
  Διαγωνισμοί  2012 - 2013
Θαλής          2012 Λύσεις
Ευκλείδης    2013 Λύσεις
Αρχιμήδης    2013 Λύσεις
Μικρός Ευκλείδης  2013 Λύσεις
Διαγωνισμοί  2011 - 2012
Θαλής          2011 Λύσεις
Ευκλείδης    2012 Λύσεις
Αρχιμήδης    2012 Λύσεις
Μικρός Ευκλείδης  2012 Λύσεις
  Διαγωνισμοί  2010 - 2011
Θαλής          2010 Λύσεις
Ευκλείδης    2011 Λύσεις
Αρχιμήδης    2011 Λύσεις
Μικρός Ευκλείδης  2011 Λύσεις
  Διαγωνισμοί  2009 - 2010
Θαλής          2009 Λύσεις
Ευκλείδης    2010 Λύσεις
Αρχιμήδης    2010 Λύσεις
Μικρός Ευκλείδης  2010 Λύσεις
  Διαγωνισμοί  2008 - 2009
Θαλής          2008 Λύσεις
Ευκλείδης    2009 Λύσεις
Αρχιμήδης    2009 Λύσεις
Τοπικός        2008 Λύσεις
  Διαγωνισμοί   2007 - 2008
Θαλής          2007 Λύσεις
Ευκλείδης    2008 Λύσεις
Αρχιμήδης    2008 Λύσεις
Τοπικός        2007 Λύσεις
    Διαγωνισμοί   2006 - 2007
Θαλής          2006 Λύσεις
Ευκλείδης    2007 Λύσεις
Αρχιμήδης    2007 Λύσεις
Τοπικός        2006 Λύσεις
ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΤΗΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ